Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον εντοπισμό του σειριακού αριθμού του προϊόντος που συμμετέχει. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει το αγορασμένο προϊόν και, στη συνέχεια, εντοπίστε τη μάρκα και το μοντέλο του για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες που πρέπει να παρέχονται στη φόρμα εγγραφής.

Για κάποια προϊόντα ο σειριακός αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, γι’αυτό σας ζητούμε να γράψετε κάποια άλλη μοναδική πληροφορία του προϊόντος. Στη σελίδα "Σειριακοί αριθμοί" θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για να εντοπίσετε τον σειριακό αριθμό των προϊόντων που συμμετέχουν.

babyjogger

Στο porte-bebe βρίσκεται κάτω από το στρώμα και την κάτω επένδυση (δείτε την ένδειξη βέλους).


bumprider

Δεν υπάρχει σειριακός αριθμός-η Bumprider αναγνωρίζει αυτόνομα τα προϊόντα της καθώς αποστέλλονται με παραγγελία στον προμηθευτή. Καταχωρήστε τον κωδικό ΕΑΝ του προϊόντος.


bugaboo

Για τα προϊόντα Cameleon και Fox οι σειριακοί αριθμοί βρίσκονται: ένας στον οριζόντιο βραχίονα του σκελετού που συγκρατεί τα άγκιστρα για τα διάφορα μέρη, ένας στον σκελετό σε σχήμα δακτυλίου του καθίσματος (δείτε την ένδειξη βέλους).


chicco

ΚΩΔΙΚΟΣ SUI

Αυτή η ετικέτα συνήθως τοποθετείται σε μια κρυφή περιοχή του σκελετού του προϊόντος (δείτε την ένδειξη βέλους).


cam

Σε διάφορες θέσεις.


cybex

3 διαφορετικοί σειριακοί αριθμοί:

ένας κάτω από τη βάση του καροτσιού

ένας κάτω από το στρώμα του porte-bebe

ένας κάτω από τη βάση του καθίσματος αυτοκινήτου

(δείτε την ένδειξη βέλους).


foppa

Στον σκελετό: στους σωλήνες του σκελετού - εσωτερική πλευρά - στους οποίους είναι αγκιστρωμένοι οι πίσω τροχοί ή κάτω από το κάθισμα του καροτσιού, κάτω από το κάτω μέρος ή κάτω από το εσωτερικό στρώμα του porte-bebe, κάτω από το κάθισμα ή στην πλάτη του καθίσματος αυτοκινήτου. Η ίδια πληροφορία αναγράφεται επίσης στην εξωτερική συσκευασία (δείτε την ένδειξη βέλους).


giordani

Κωδικός PO που τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του σκελετού κοντά στους πίσω τροχούς (δείτε την ένδειξη βέλους).


inglesina

Υπάρχουν 4 διαφορετικοί σειριακοί αριθμοί. Ένας κάτω από το κάτω μέρος του porte-bebe - ένας στον σκελετό στα τμήματα αγκίστρωσης του καθίσματος αυτοκινήτου ή κάτω από το μπροστινό υποπόδιο - ένας κάτω από την επένδυση της πλάτης ή του υποποδίου του καθίσματος του καροτσιού και ένας στο κάτω μέρος ή πίσω από την πλάτη, εξωτερικά του καθίσματος αυτοκινήτου (δείτε την ένδειξη βέλους).


peg

Υπάρχουν 4 διαφορετικοί σειριακοί αριθμοί: στον σκελετό: κάτω από τα πλαστικά μέρη για την αγκίστρωση του καθίσματος, κάτω από το κάτω μέρος του porte-bebe, μέσα στο τμήμα οδηγιών του καθίσματος αυτοκινήτου, κάτω από το κάθισμα του καροτσιού (δείτε την ένδειξη βέλους).


recapo

3 διαφορετικοί σειριακοί αριθμοί: ένας στη βάση του porte-bebe κάτω από το στρώμα και την επένδυση, ένας στον σκελετό κοντά στους πίσω τροχούς και ένας κάτω από το κάθισμα. Σκελετός: πίσω σωληνοειδές κρυμμένο από το καλάθι (απελευθερώστε το κουμπί του καλαθιού). Κάθισμα καροτσιού: κάτω τοίχωμα του πλαστικού καθίσματος (δείτε την ένδειξη βέλους).


stokke

3 διαφορετικοί σειριακοί αριθμοί:

καρότσι: κάτω από το καλάθι φόρτωσης του σκελετού

porte-bebe: κάτω από το κάτω μέρος

κάθισμα αυτοκινήτου: πίσω από την πλάτη του καθίσματος

(δείτε την ένδειξη βέλους).


babyjogger

Χαραγμένο στην πλευρική άρθρωση του σκελετού (δείτε την ένδειξη βέλους).


bugaboo

Υπάρχουν 3 σειριακοί αριθμοί: ένας στον σκελετό, ένας στο κάθισμα και ένας κάτω από τη βάση του καθίσματος (δείτε την ένδειξη βέλους).


chicco

ΚΩΔΙΚΟΣ SUI

Αυτή η ετικέτα τυπικά τοποθετείται σε μια κρυφή περιοχή του σκελετού του προϊόντος (δείτε την ένδειξη βέλους).


cam

Κωδικός PO Αναγράφεται μόνο στο κουτί.


cybex

Κάτω από το κάθισμα του καροτσιού (δείτε την ένδειξη βέλους).


foppa

Στους σωλήνες του σκελετού - εσωτερική πλευρά - στους οποίους είναι αγκιστρωμένοι οι πίσω τροχοί ή στο κάτω μέρος κοντά στο καλάθι. Οι ίδιες πληροφορίες εμφανίζονται επίσης στην εξωτερική συσκευασία (δείτε την ένδειξη βέλους).


giordani

Κωδικός PO

Κωδικός PO στους σωλήνες του σκελετού - εσωτερική πλευρά (δείτε την ένδειξη βέλους).


inglesina

Στον σκελετό κάτω από το κάθισμα ή κάτω από την επένδυση της πλάτης του καθίσματος (δείτε την ένδειξη βέλους).


peg

Κάτω από το κάθισμα των καροτσιών - ή πίσω από την πλάτη του καθίσματος (δείτε την ένδειξη βέλους).


recapo

Στον σωλήνα του σκελετού κοντά στους πίσω τροχούς (δείτε την ένδειξη βέλους).


stokke

3 διαφορετικοί σειριακοί αριθμοί:

καρότσι: κάτω από το καλάθι φόρτωσης του σκελετού

porte-bebe: κάτω από το κάτω μέρος

κάθισμα αυτοκινήτου: πίσω από την πλάτη του καθίσματος

(δείτε την ένδειξη βέλους).


chicco

ΚΩΔΙΚΟΣ SUI

Αυτή η ετικέτα εφαρμόζεται στο σκελετό του προϊόντος, συνήθως σε κρυφή περιοχή, στο next2Me κάτω από τον κάτω σωλήνα, για τα Next2me Forever κάτω από τον πλαστικό σκελετό του κρεβατιού (δείτε την ένδειξη βέλους). Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στα πόδια του σκελετού, κοντά στους τροχούς (δείτε την ένδειξη βέλους).


foppa

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στα πόδια του σκελετού, κοντά στους τροχούς (δείτε την ένδειξη βέλους).


giordani

ΚΩΔΙΚΟΣ PO

Βρίσκεται σε ετικέτα που συνήθως τοποθετείται σε έναν σωλήνα ή πλαστικό εξάρτημα, σε μια περιοχή που είναι αρκετά κρυμμένη για αισθητικούς λόγους (δείτε την ένδειξη βέλους).


chicco

Η αυτοκόλλητη ετικέτα σειριακού αριθμού είναι τοποθετημένη κάτω από τον πίσω σωλήνα στο καρεκλάκι (δείτε την ένδειξη βέλους).


giordani

Στο κάτω μέρος του καθίσματος ή στο πίσω πόδι (δείτε την ένδειξη βέλους).


cam

Κάτω από το κάθισμα (δείτε την ένδειξη βέλους).


Πληκτρολόγησε τον αριθμό της εγγραφής και τη διεύθυνση e-mail σου, για να ελέγξεις την κατάσταση της εγγραφής σου.

Πληκτρολόγησε τον αριθμό του αιτήματός σου και τη διεύθυνση e-mail σου, για να ελέγξεις την κατάσταση του αιτήματός σου.